صفحه اصلی
تماس با من

مطالب آرشیو

دانلود مقالات آموزشی

لینکها و امکانات

 تعرفه آنالیز نمونه های معدنی و زمین شناسی که توسط معاونت آزمایشگاهها و فرآوری مواد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که در اسفند ماه سال 1385 اعلام شده است،‌‌ به شرح زیر می باشد :

آزمایشگاه شیمی تجزیه :

نوع آنالیزمبلغ (ریال)
اکسیدهای اصلی به روش شیمی تر250000
تعیین SO240000
تعیین TiO240000
تعیین FeO40000
تعیین Cr2O2500000
آنالیز آب (شورابه و آب معدنی)200000
آنالیز زغال200000
تعیین ناخالصی C,S در نمونه ها با استفاده از دستگاه آنالیز حرارتی (هرکدام)100000
آنالیز تک عنصری (اکسیدهای اصلی)30000
آنالیز B,Sr به روش ذوب کربناتی (هرکدام)40000

آزمایشگاه کانی شناسی :

نوع آنالیزمبلغ (ریال)
آنالیز ICP برای تعیین اکسیدهای اصلی و عناصر Trace200000
آنالیز ICP عنصر برای تعیین Trace 30300000
آب به آنالیز IC ایون کروماتوگرافی200000
آنالیز عنصر Trace (برای هر عنصر)30000
آنالیز عنصر Hg,As با روش هیدریدی (هرکدام)100000
آنالیز عناصر Major,Trace با دستگاه اسپکترومتری نشری200000
آنالیز عنصر B100000
آنالیز عنصر W با دستگاه پلاروگراف100000

آزمایشگاه ژئوشیمی :

نوع آنالیزمبلغ (ریال)
تعیین کانی نمونه100000
تعیین کانی به همراه گراف130000
تعیین اکسیدهای اصلی با XRF150000
تعیین اکسیدهای اصلی با XRF Magic Pro40000
مطالعه مقاطع صیقلی500000
مطالعه کانی سنگین200000
مطالعه کریستالی یک نمونه با دستگاه Single Crystal200000
تعیین فرمول معدنی یک ترکیب100000
تعیین کانی های رسی با آماده سازی و کانی شناسی30000

کارگاه آماده سازی :

نوع آنالیزمبلغ (ریال)
آماده سازی نمونه به صورت پودر 200 مش برای تیوپ به مقدار 30 گرم7000
آماده سازی نمونه به صورت پودر 200 مش به مقدار یک کیلوگرم50000
تهیه مقطع صیقلی35000پیشنهادات ()

پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
http://miner79.persianblog.ir