صفحه اصلی
تماس با من

مطالب آرشیو

دانلود مقالات آموزشی

لینکها و امکانات

کاربرد در اکتشاف نفت و گاز ( اکتشاف سطحی ) :

در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد که روشهای الکتریکی تا چه گستره ای مقرون به صرفه می باشد. بخش عمدة هزینه های مربوط به کارهای ژئوفیزیکی به اکتشاف نفت و گاز اختصاص داشته که عمدتاً مربوط به استفاده از روش لرزه ای انعکاسی می باشد. نیازی به بیان این مطالب نیست که چنین متداول است که روش لرزه ای اصلی ترین ابزار برای یافتن نفت می باشد زیرا نسبت به هر روش دیگری دارای بالاترین قدرت تفکیک برای لایه های رسوبی عمیق می باشد. در استفاده از روشهای الکتریکی ، قدرت تفکیک به مقدار زیادی متناسب با عمق کاهش پیدا می کند. مشکل هم ارزی ( Equivalence ) – منحصر بفرد نبودن ( Non-uniquness ) وجود دارد و قدرت تفکیک جانبی بسیار ضعیف می باشد. به هر حال تمام این نقطه ضعفها ممکن است در یک کار ناحیه ای برای ارزیابی حوضه توسط کسی که علاقمند به ویژگیهای کلی می باشد ، بسیار ارزشمند باشند.

یک سونداژ مقاومت ویژة عمیق یا مگنتوتلریک در جایی که حدس زده می شود که حوضة عمیق باشد ، در حالتی که به ظاهر هزینه ها یکسان می باشند ، ممکن است ارزشمندتر از یک گمانة عمیق باشد. در نواحی خاصی که روشهای لرزه ای اطلاعات محسوسی در اختیار قرار نمی دهند ، روشهای الکتریکی تنها جانشین برای به دست آوردن اطلاعات ساختاری و سنگ شناختی می باشند ؛ که معمولاً از طریق روش لرزه ای انعکاسی به دست می آیند. البته با جزئیاتی کمتر از نتایج لرزه ای. برای مثال ، در روش لرزه ای مقاطع رسوبی که در زیر لایه های ضخیم سنگهای آتشفشانی و یا کربناتهای دارای سرعت بالا قرار دارند. ممکن است به طور موثری مورد اکتشاف قرار نگیرند. در چنین ناحیه ای بررسی های مگنتوتلریک یا الکترومغناطیسی با چشمة کنترل شده ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. زمینة دیگر از کاربرد ، مشخص کردن زونهای سنگ شناختی مناسب برای تجمع نفت می باشد ( Accumulation ) ، از قبیل زون تله های چینه ای واقع در کناره های انتقالی رسوبات که بین زونهایی که یکی عمدتاً متشکل از ماسه سنگ و دیگری عمدتاً شامل شیل می باشند ، قرار گرفته است. زونهایی که دارای مقاومت ویژة بالای ایزوتروپیک می باشند و همچنین کناره های دلتای مدفون شده.

همچنین هدفهای زمین شناختی منحصراً الکتریکی نیز وجود دارند. مانند شناسایی کردن نفت و گاز از راه شناسایی نواحی آنومالی شیمیایی. راه های زیادی برای نشان دادن فواید روشهای الکتریکی در پی جوئی نفت و گاز وجود دارد. شناسایی پس از گرانشی- ماقبل لرزه ای ، اطلاعات سنگ شناختی پس از لرزه ای برای تعبیر و تفسیر لرزه ای و غیره. به طور خلاصه روشهای الکتریکی می توانند علاوه بر دیدگاههای مربوط به چگالی و سرعت ، دید متفاوتی از زیر سطح ، برای ما به وجود آورند که دیدگاه مقاومت ویژه باشند. احتمالاً یکی از مقرون به صرفه ترین و موثرترین کاربرد ها ، ارزیابی حوضه های کمتر شناخته شده ، قبل از مبادرت به انجام عملیات گرانقیمت می باشد.

در مراحل اولیة کار ژئوفیزیکی ، احتمالاً به دنبال یک مطالعة مغناطیسی هوابردی ، سونداژهای الکتریکی عمیق ، همچون مگنتوتلریک ، که در موقعیتهای معقول انتخاب شده باشند، می توانند اطلاعات کافی دربارة واحدهای سنگ شناختی ، سطح پی سنگ کمپلکس را برای راهنمایی در کارهای بعدی در اختیار ما قرار می دهند.     پیشنهادات ()

شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
http://miner79.persianblog.ir