صفحه اصلی
تماس با من

مطالب آرشیو

دانلود مقالات آموزشی

لینکها و امکانات

معدن زغال توئیست درال (آفریقا) Twistdral coal mine 
معدن Twistdral بخشی از منطقه معدنی پیچیده Sasol است ، که در حوضه معدنی High reld و شرق ژهانسبورگ قرار گرفته است . معدن در سال 1980 برای تولید سوخت کارخانه باز شد و از سال 1995 بصورت سه شیفت تولید برای صادرات با خاکستر پائین شروع شده ، بعلاوه یک محصول میانی برای خوراک کارخانه Sasol تولید می کند . علاوه بر سه چاه اصلی  یک چاه تهویه جدید در سال 2000 اضافه شد .
زمین شناسی و کیفیت زغال
توئیست درال در شرق رسوبات زغالی Secunda و در تشکیلات Vryheid قرار دارد. لایه های شماره 3و 4 در ذخایر Twistdral بصورت یک واحد همگرا می شوند و تشکیل یک انبار ذخیره  برای پروسه سودمند جهت تولید محصولات با خاکستر پائین 10 در صد را برای صادرات می دهد . مقدار خاکستر در لایه شماره 4 متغیر بوده ، بین 18 تا 36 در صد و ضخامت متوسط آن 3.3 متر و از 2.4-3.6 متعیر است . در جائی که لایه های شماره 3 و 4 با همدیگر استخراج می شوند ارتفاع ترکیب آنها 3.6 متر (4.5-2.7 ) است .
تجهیزات تولید
توئیست درال بصورت اتاق و پایه استخراخ  می گردد . ناوگان تولید شامل دو  Voest Alpine AM85 Roadheader   دو Voest   Alpine AM75  18 ماشین معدنکاری پیوسته Joy 12HM31 و یک Joy 12HM21 است یک ناوگان Joy Suttle cars  و هفت Long Airdox Continuos houlages زغال را از ماسین اولیه به Buffalo in – section sizer  حمل می کند .
نگهداری با استفاده از خدمات Rham sascoal – type roofbolte  صورت می گیرد . معدن اخیرا" با ناوگان تجهیزات خود جهت پائین آوردن هزینه ها استاندارد شده است . هزینه تعمیرات بین سالهای 2002-2000   ،  20% کاهش یافته است .
آماده سازی و حمل زغال
زغال خام از معادن بوسیله نوارنقاله به کارخانه زغال شوئی انتقال  می یابد ، پس از خرد و سرند کردن در کارخانه با ظرفیتt/h  2200 ، در شش بنکر انبار می شود ، سپس برای مخلوط کردن ، زغال با سرعت 1500 تن بر ساعت به کارخانه حمل می گردد . کارخانه شامل سه مدول اولیه 500 تن در ساعت برای تولید محصولات برای صادرات ، دو مدول ثانویه برای تولید محصول جهت کارخانه Sasol و مواد باطله است . ذرات درشت زغال شسته شده برای صادرات و ذرات ریز برای نیروگاه Sasol آماده می شود . مواد باطله از خط تولید اولیه کارخانه در ثانویه تمیز شده ، دوباره  در سیکلون برای تولید سوخت استفاده می گردد .
کنترل کیفیت و تولید
کنترل کیفیت بطور بنیادی در Twistdral اجرا می شود . کل پروسه در اطراف کنترل کیفیت دور می زند . در تمام مقاطع ، نمونه گیری صورت می کیرد . آزمایشگاه رطوبت و خاکستر مواد را مانیتورینگ می کند . اطلاعات از کیفیت زغال در هر لحظه از خروجی زغال وجود دارد .  نمونه گیری قبل از مخلوط کردن و ادامه نمونه گیری در هر یک از بنکرها به مفهوم بدست آوردن اطمینان از کیفیت مطلوب تولید و بهینه کردن کارخانه انجام می شود .
مقدار تولید در سالهای 1999 ، 2000 و 2001 به ترتیب  13.01 ، 12.95 ، 9.51 میلیون تن بوده است .
 
حمل و نقل و امکانات بندری
محصول نهائی قبل از بار گیری در واگن های 100 تنی با سرعت 4500 تن بر ساعت در انبار های با ظرفیت 50000 تن انبار می شود . مسافت معدن تا بندر 550 کیلومتر است که در ترمینال زغال Richard Bay جهت حمل برای مشتریان خارج از کشور بارگیری می شود.پیشنهادات ()

چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
http://miner79.persianblog.ir