معدن زغال رورسار( آلمان)

معدن زغال رورسار( آلمان)Ruhr Saar Ibbenburen coal mine 
معدنکاری زغال در آلمان ، با مرکزیت حوضه زغالی Ruhr Saar Ibbenburen coal mine درآغاز سال 1999 با شرکت DSK ائتلاف کردند . DSK بطور کامل از نظر مالی از ناحیه RAG حمایت می شود . کارکنان صنعت زعال در آلمان در سال 2001 به 46900 نفر کاهش یافت .
زمین شناسی و کفیت زغال
تمام ذخایر زغال سخت آلمان مربوط به دوره کربنیفر است. در حالی که حوضه های Saar & Ibbenburen بعنوان بقایای حوضه های زغالی لوگر معرفی می شوند ، Ruhr شامل ذخایر ضخیم که شیب لایه های آن به طرف دریای شمال است و در عمق حدود 1200 متری حوضه زغالی فعال قرار دارد . لایه ها بوسیله گسل ها و چین خوردگی ها ی اصلی ناحیه ای خرد شده اند . شرایط حوضه زغالی Saar پیچیده تر از Ruhr است . کک دهی و ارزش حرارتی بالا ، با 6-9 درصد خاکستر ، و کمتر از 1% سولفور ( اگرچه برخی لایه های زغالی حرارتی قبل از فروش دارای هزینه شستشو می باشند). معادن Ibbenburen & Niederburg آنتراسیت دارند .
تولید و ساختار صنعتی
 در آغاز سال  2000، DSK   از 15 معدن عمیق بهره برداری می کرد. سه معدن در حوضه Saar ، یک معدن در Ibberburen و بقیه در ناحیه Ruhr بودند . تا پایان همان سال سه تا از این معادن بسته شد و یکی نیز در سال 2001 بسته شد و تعداد معادن به 11 واحد در Ruhr رسید . میزان تولید در این معادن به 19.14 میلیون تن در سال و مقدار راندمان به 6.07 تن بر نفر شیفت می رسد .
روشهای معدنکاری
در حوضه زغالی Ruhr ، پیشروی معدن به سمت شمال است . با حفر  چاههای جدید برای تهویه و  حمل و نقل ، پیشروی به سمت شمال بیشتر می شود . عمق کار نیز با گذشت زمان افزایش می یابد . متوسط عمق تولید جاری 920 متر است . تمام عملیات DSK بر اساس معدنکاری جبهه کار بلند ،‌ با استفاده از زغال برها (Shearer ) و رنده ها (plow ) می باشد . بیشتر معادن دارای چندین لایه قابل کار هستند ، هر کدام با چندین جبهه کار ، در مجموع 43 جبهه کار در سال 1999 در حال بهره برداری بوده اند . یک افزایش در تعداد جبهه کارهائی که از سطح زمین کنترل می شوند به چشم می خورد ، این جبهه کارها با سطح اتوماسین بالا و راندمان قابل فروش تا 20000 تن در روز را دارا می باشند .
جبهه کار های بلند تا طول 400 متر در حال حاضر خدمات می شوند ،‌ طولانی ترین جبهه کار در معدن (Freidrich)  در سال 1997 نصب شده است . لایه ها با ضخامت از یک تا 4.8 متر کار شده اند ، رنده ها (Plow ) برای لایه های نازک و زغال برها برای لایه های ضخیم بکار گرفته شده اند .
تجهیزات تولید
گروه RAG دارای تجهیزات اصلی کارخانه DBT است که جبهه کار حوضه زغالی Ruhr را تامین  نموده است ،  (Shearer) زغال برها با پشتیبانی ویژه شرکت Eickhoff صورت گرفته است ، در حالی که شرکت SaarTech سیستم های نگهداری جبهه کار را توسعه داده و سیستم حمل و نقل را برای شرایط سخت معدنکاری حوضه زغالی Saar منطبق نموده است .
در گذشته ، تجهیزات برای هر جبهه کار ویژه شده بود ، DSK حالا سیاست استاندارد کردن تجهیزات را تا جائی که ممکن است دنبال کرده است .
آماده سازی و حمل زغال
DSK ، کارخانه زغال شوئی را در تمام معادن برای قابل فروش نمودن زغال حرارتی وکک مورد بهره برداری قرار می دهد . 10-12 میلیون تن در سال مواد باطله تولید می شود ، مقداری از آن در فضاهای زیرزمینی استخراج شده پر می شود و مقداری نیز جهت محوطه سازی ذخیره می گردد .
DSK مقدار 60 میلیون تن در سال کک و زغال با استفاده ازkm  450  خطوط ریل متعلق به خود و بنادر رودخانه ای اختصاصی و نقاط بارگیری کشتی و امکانات انبار ، حمل می کند .
تولید و هزینه ها
تولید زغال سخت در سال 1998 در آلمان 41.3  میلیون تن ، در سالهای 1999  ،  2000  و 2001 به ترتیب 39.2 ، 33.3 ،  27.1 میلیون تن بوده است . هزینه تولید 3 الی 4 برابر متوسط دنیاست . متوسط هزینه تولید زغال Ruhr  $/t 120  است . تشکیلات DSK بطور زیادی به گرفتن سوبسید ایالتی تا 2005 وابسته است ، سوبسید سالیانه از 4.9 میلیارد دلار در سال 1998 به 2.9 میلیارد دلار در سال 2005 کاهش می یابد .
 آینده
تولید زغال سخت در  آلمان تا سال 2005 به 26 میلیون تن در سال کاهش می یابد . بسته شدن برخی معادن در سال 2000 و بدنبال آن ادغام بعضی معادن در سال 2001 و 2002 ، شرکت های زغال ، نیروی کار خود را به 36000 در سال 2005 کاهش خواهند داد . در میان مدت ، RAG معدنکاری در خاج از آلمان را افزایش می دهد تا کاهش تولید زغال سخت در آلمان را جبران نماید .

/ 0 نظر / 124 بازدید